Skip to main content

Yönetilen Tezler

 • Doktora Tezleri
 • Tugba GÖNEL SÖNMEZ, Uygur Meşrepleri Üzerine Bir İnceleme, NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.
 •  Yüksek Lisans Tezleri 
 • Ebru KILIÇ, Dolan Uygurlarının Sözlü Kültür Ürünleri (İnceleme-Metinler),   NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.
 • Serpil YUMUŞAK, Nevşehir Yöresi’nde Yer Adları ve Bunlara Bağlı Anlatmalar, NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.
 • Wusiman TUERDE, Kumul On İki Makamı Üzerine Bir İnceleme, NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
 • Naznaz TEWFİQ, Irak-Erbil Yöresi Mezar Kültürü, NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.
 • Sinan TAHSİN, Irak– Erbil Yöresi Türkmenlerinin Sözlü Kültür Ürünleri (İnceleme-Metinler, NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.
 • Hamide GÜLER, Modern Uygur Edebiyatında Ehtem Ömer ve Hikayeleri, NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.
 • İmran GÜNDÜZ ALPTÜRKER, Nevşehir Efsaneleri Üzerine Bir Araştırma (İnceleme-Metinler), NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.
 • Turgay KABAK, Derinkuyu Yöresi Halk İnanışları, NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
 • Tuğba GÖNEL, Rahman Abdurahim’in “Uyğurlarda Şamanizm” Adlı Eserinin Halkbilimi Açısından İncelenmesi, NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.