Skip to main content

Uygurlar Arasında (Keriye/Hoten)

4Uygur kadınların telpeği, Taklamakan Çölü’nün ağır şartları, geleneksel hayat, eski Uygur mezarları, destan anlatıcıları, kilim dokuyan kadınlar, mazlum insanlar ve farklı lezzetler Keriye’de….