Skip to main content

SOKÜM ve Kapadokya Konulu Konferans

005

12.03.2015 tarihinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesinde “Somut Olmayan Kültürel Miras ve Kapadokya” konulu konferans verdik. Konferansa Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Aslan, öğretim üyeleri, turist rehberleri ve öğrenciler katıldı.

UNESCO ve SOKÜM hakkında genel bilgiler vererek 6 Aralık 1985 yılında UNESCO tarafından “Doğal ve Kültürel Miras Listesi”ne dâhil edilen “Göreme Milli Parkı” ve Kapadokya’da turizm planlaması ve turizm politikalarına ilişkin yaklaşım ve uygulamaları değerlendirdik. Tarihi ve coğrafi özellikleri ile ön plana çıkan Kapadokya’da, SOKÜM unsurlarının göz ardı edildiği ve turizm faaliyetleri içerisinde bunların yeterli ve yerinde kullanılmadığına vurgu yaparak dünyada her geçen gün kültür ekonomisi ve endüstrilerine dayalı bir turizm anlayışı ve planlaması yaygınlık kazandığını anlattık. Bölgede kültür ve turizme ilişkin sorunları ve çözüm önerilerini  ortaya koymaya çalıştık.