Skip to main content

Said Ali Arslanhan Mezarı/Kaşgar

10Said Ali Arslanhan Budistlere karşı mücadele eden ve bu uğurda şehit düşen bir Uygur kahramanıdır. Karahanlılar devrinde yaşayan Said Ali Arslanhan, başı kesilerek şehit edilmiştir ve bugün başı ve gövdesinin bulundu iki ayrı kabri vardır.  Uygur efsanelerinde  Said Ali Arslanhan’a sadece namaz kılarken okun saplandığı, onun dışında vücuduna ok saplanmadığı anlatılmaktadır. Budist bir casusun onun bu özelliğini öğrenmesiyle, Budistler onu namaz kılarken öldürürler.