Skip to main content

Değerli Hocamız Prof. Dr. Mehmet Aça ile…

2222Halk Bilimi Kulübü’nün organizasyonuyla Üniversitemiz Sosyal Tesisleri’nde “Güney Sibirya Folklor Çalışmaları” konulu konferans gerçekleştirildi. Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aça’nın konuşmacı olduğu konferansta, ilk olarak Sibirya bölgesinin tarihi, kültürel ve siyasi açıdan önemine vurgu yapıldı.

Daha sonra özellikle Güney Sibirya bölgesinde yaşayan Yakut, Tıva, Şor ve Altay gibi Türk topluluklarının sözlü kültür ürünleri üzerine çalışmalar yapan Türkologlar hakkında bilgi verildi. Ayrıca bu coğrafyada kültürleri ve dilleri kaybolmakta olan birçok topluluğun da bulunduğuna dikkat çekilerek, özellikle SSCB’nin yıkılmasıyla bu coğrafyada yaşayan toplulukların tarihi, kültürü, dili ve sosyal yaşamlarına ilişkin önemli çalışmalara imza atıldığı belirtildi. Bu bilimsel çalışmaların özellikle belgesel çekimleriyle daha çok kitlelere ulaşmasının mümkün olduğuna da vurgu yapıldı. Konferansın ardından Prof Dr. Mehmet Aça’ya Rektörümüz Prof. Dr. Filiz Kılıç tarafından teşekkür plaketi verildi.