Skip to main content

Pekin’de Katıldığımız Sempozyum’dan

4

18-20 Ekim 2015 tarihinde Pekin’de düzenlenen “The First İnternational Symposium on Uyghur Folk Dastan in China”‘da sözlü bildirimizi Uygurca sunduk.

Pekin’de düzenlenen sempozyuma Türkiye, Kırgızistan, Japonya, Kore ve Almanya gibi ülkelerin yanı sıra Çin’de Uygur halk bilimi üzerine çalışan akademisyen ve araştırmacılar katıldı. Çinve ve Uygurca sunulan bildiriler, Uygur halk destan araştırma ve incelemelerine yeni bakış açıları kazandırması bakımından oldukça önemliydi. Pekin’de Şincang Plaza’da gerçekleştirilen sempozyumda, Uygur destancıların icraları da görülmeye değerdi.