Ürümçi’deyiz..

  6Şincañ Uygur Özerk Bölgesi’nde Uygur, Kazak ve Kırgızlar yaşamaktadır, ancak özellikle 2000 yılından sonra bu bölgeye Çinlilerin göçü görülmektedir. Ürümçi, Turfan, Kumul, Hoten, Kaşgar, Aksu, Gulca ve Atuş Uygurların yoğun olarak yaşadığı şehirlerdir ve Uygurların bölgedeki nüfusu Çinli yetkililer tarafından 2010 yılında 10.870.00 olarak açıklanmıştır. Ürümçi’nin nüfusu ise 4 milyon civarındadır ve Uygurlar şehrin sadece küçük bir kısmında yaşamaktadırlar.

  (daha&helliip;)

  Devamı...

  Yabancı Diller Üniversitesi/Pekin

  2Pekin’de bulunan önemli üniversitelerden biri “Pekin Yabancı Diller Üniversitesi”dir. Birçok dünya dilinin öğretildiği ve çeşitli fakültelerin yer aldığı bu üniversite, yetkililerin verdiği bilgiye göre 400’den fazla büyükelçinin eğitim aldığı bir kurumdur. Burada Asya ve Afrika Dilleri Fakültesi içinde Türkçe bölümü de yer almaktadır. Türkçe bölümü 3 yıl önce açılmış olup, 2 yılda bir lisans öğrencisi almaktadır. Bölüm hocaları ve öğrencileri ile bir araya gelerek Türkiye-Çin ilişkileri ve Türkçenin dünyada kazandığı önem üzerine sohbetlerimiz oldu. Ayrıca fakülte dekanı ve hocaları ile görüşmemizde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile Pekin Yabancı Diller Üniversitesi arasında Mevlana Programı kapsamında anlaşma yapmanın çok yararlı olacağı kanaatine vararak, çalışmaları başlattık.

  (daha&helliip;)

  Devamı...

  Milletler (Minzu) Üniversitesi/Pekin

  4Çin’de 56 etnik grup bulunmaktadır. Bunlardan birini Çinliler, geriye kalan 55’ini ise “az sanlik milletler” olarak tabir edilen, Tibetliler, Uygurlar, Kazaklar, Mançular vs. oluşturmaktadır. Pekin Milletler Üniversitesi’nde az sanlik milletlerin büyük kısmının dil ve edebiyat bölümleri yer almaktadır. Bunlardan biri de Uygur Dili ve Edebiyatı bölümüdür. Bu bölümde 19 öğretim elemanı çalışmaktadır ve lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim verilmektedir. Bu bölümün değerli öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ablikim Memet’in daveti üzerine gittiğim Milletler Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine dersler ve bölüm hocalarının da katıldığı bazı konferanslar verdim.

  (daha&helliip;)

  Devamı...

  Sedd-i Çin/Pekin

  2Pekin’de tarihi ve kültürel bağlamda en önemli yer Çin seddidir. Pekin’in merkezine 60 km. uzaklıkta olan bu yapı, MÖ. 221-210 yılları arasında, Çin İmparatoru Si-Huangti tarafından yaptırılmış olup, Sarı Denizin kuzeyindeki Liaotung Körfezi kıyılarından başlar, dağları ve boyun noktalarını takip ederek Kansu eyaletine kadar devam etmektedir. 5000 km. uzunluğunda ve 5-10 m. yüksekliğinde, 5-8 m. genişliğinde, kalın ve yüksek duvarlardan ibaret olan bu surların üstünde her 200 adımda bir 12 m. yüksekliğinde kuleler bulunur.

  (daha&helliip;)

  Devamı...

  Karamanlı Ortodoksların İzinde (Estia Neas Smyrnis)

  13Nea Smirni (Yeni İzmir), Atina’nın 5 km güneydoğusundaki bir yerleşim yeridir. Mübadele ile izmir’den göç edenlerin yerleştiği bir yerdir ve adını da buradan almıştır. Günümüzde İstanbul’dan göç edenlerin büyük bir kısmı da burada yaşamaktadır. Burada bulunan kütüphane Karamanlıca Ortodokslar üzerine çalışma yapanlar için önemli bir yerdir.  Ayrıca bir kahvehane var ki kendinizi Türkiye’de hissedersiniz. Çünkü o kahvehane, sadece Türkçe konuşanların müdavimi olduğu bir mekan imiş.

  (daha&helliip;)

  Devamı...

  03

  Karamanlı Ortodoksların İzinde (Chalkida)

  7Chalkida, Yunanistan’ın en güzel şehirlerinden biridir. Burada Ürgüp (Prokopi)’ten göç eden aileler yaşamaktadır. Ürgüplüler Derneği bünyesinde kurulan halk oyunu ekibi kültürün devamlılığı açısından büyük rol oynamaktadır. Çünkü Kapadokya türküleri ve halk oyunları sayesinde yeni kuşaklar kendi kültürel varlığını tanıma ve sürdürme şansı bulmaktadır.

  (daha&helliip;)

  Devamı...