Satuk Buğra Han Mezarı/Kaşgar

  10Satuk Buğra Han, Türk kültür tarihinde siyasî, dinî ve efsanevî kişiliğiyle büyük önem arz eden tarihî şahsiyetlerden biridir. Onun Müslüman ilk Türk devleti olan Karahanlıların kurucusu olması siyasî kişiliğinin, İslamı kabul eden ilk Türk hakanı olması da din kişiliğinin öne çıkmasını sağlamıştır. Günümüzde Atuş şehrinde bulunan mezarı, önemli ziyaret yerlerinden biridir.

  (daha&helliip;)

  Devamı...

  Uygurlar Arasında (Karakaş/Hoten)

  12Hoten’in önemli ilçelerinden biridir. Karakaş Nehri’nin geçtiği ilçede, 1000 yıldan daha uzun bir süredir Hoten kağıdı yapılmaktadır. Geleneksel yöntemle yapılan Hoten kağıdı, 103 yaşındaki Tohti Baki Dede ve çocukları tarafından dut ağacının kabuğundan yapılmaya devam etmektedir. Kültürü, sanatı, geleneksel el sanatları, yemekleri ve sıcak insanları ile bir başka güzel diyar…

  (daha&helliip;)

  Devamı...