Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’ndeyiz…

  3Rektörümüz Prof. Dr. Filiz Kılıç ile birlikte Altındağ Belediyesi ile Gazi Üniversitesi iş birliğinde Hamamönü’nde kurulan Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi (SOKÜM)’ni ziyaret ettik.UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. M. Öcal Oğuz hocamızın da katıldığı ziyarette, Prof. Dr. Öcal Oğuz, Ankara’nın somut olmayan kültürel mirasının sergilendiği ve anlatıldığı müzenin kuruluşu, amacı ve işleyişi hakkında bilgi verdi.

  (daha&helliip;)

  Devamı...

  Said Ali Arslanhan Mezarı/Kaşgar

  10Said Ali Arslanhan Budistlere karşı mücadele eden ve bu uğurda şehit düşen bir Uygur kahramanıdır. Karahanlılar devrinde yaşayan Said Ali Arslanhan, başı kesilerek şehit edilmiştir ve bugün başı ve gövdesinin bulundu iki ayrı kabri vardır.  Uygur efsanelerinde  Said Ali Arslanhan’a sadece namaz kılarken okun saplandığı, onun dışında vücuduna ok saplanmadığı anlatılmaktadır. Budist bir casusun onun bu özelliğini öğrenmesiyle, Budistler onu namaz kılarken öldürürler.

  (daha&helliip;)

  Devamı...

  Opal Köyü/Kaşgar

  5Kaşgarlı Mahmud’un kültür tarihimizdeki müstesna yeri bellidir. Ancak bu büyük âlimin hayatıyla ilgili bilinenler çok azdır. Biz sadece onun 11. yüzyılda yaşadığını, Kaşgarlı olduğunu, çeşitli Türk ülkelerini dolaştığını, sonra Bağdat’a gittiğini, Divanü Lügati’t-Türk adlı eserini Bağdat’ta yazıp tamamladığını biliyoruz. Onun nasıl bir yaşan sürdüğünü, nasıl bir eğitim gördüğünü, evlenip evlenmediğini, nerede ve nasıl vefat ettiğini bilmiyoruz. Onun hakkındaki efsane ve rivayetler bize bu konularda tarihî bilgiler veremese de en azından geniş tasavvur imkânı sağlamaktadır. Bu büyük alimin mezarı, Kaşgar’ın Opal Köyü’nde bulunmaktadır.

  (daha&helliip;)

  Devamı...

  Uygur Mezarları/Kaşgar

  2Uygur araştırıcı Nuşirvan Yauşef Uygurların mezar kültürüne ilişkin şunları söyler: “Başı ağrısa da mezara, gözü ağrısa da mezara koşarlar. Çocuğu olsa da, çocuğu olmasa da mezar koşarlar. Bela gelse de, kaza gelse de mezara giderler. Okul orası, medrese de orasıdır. Hekim de orada, müderris de oradadır…”

  (daha&helliip;)

  Devamı...