Skip to main content

Kitaplar ve Kitap Bölümleri

      Kitaplar
 • Adem Öger-Recep Tek (Editör) (2017). Risāle-i Dehkānçılık (Çiftçilik Risalesi), Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Adem Öger-Recep Tek (Editör) (2016). Risāle-i Aşfezlik (Aşçılık Risalesi), Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Adem Öger-Recep Tek (Editör) (2016). Risāle-i Harrātlık (Ağaççılık Risalesi), Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Adem Öger-Recep Tek (Editör) (2016). Risāle-i Nemed-māllık (Keçecilik Risalesi), Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Adem Öger-Filiz Kılıç (Editör) (2016). Risāle-i Kassāblık (Kasaplık Risalesi), Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Adem Öger-Filiz Kılıç (Editör) (2016). Risāle-i Tegürdmençilik (Değirmencilik Risalesi), Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Adem Öger-Oğuz Özdem (2015). Nevşehir Mektepleri (1820-1920) Metin-Sözlük-Tıpkıbasım, Ankara: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yayınları.
 • Adem Öger (Editör) (2014). Avanos Sempozyumu Bildirileri, Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Adem Öger (2013). Uygur Türklerinde Törenler ve Bayramlar, Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Adem Öger, Oğuz Özdem (2013). Karamanlıca Bir Eser: Nevşehir Salnamesi (1914), Nevşehir Üniversitesi Yayınları.
 • Adem Öger (Editör) (2012). 1.Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri, 8 Cilt, Ankara: Nevşehir Üniversitesi Yayınları.
 • Adem Öger (Editör) (2011). Nevşehir Halk Kültürü Araştırmaları 1, Nevşehir: Nevşehir Üniversitesi Yayınları.
      Kitap Bölümleri
 • Adem Öger-Kübra Yıldız (2015). “Karamanlı Ortodoksların Kurduğu Cemiyetler ve Yayın Faaliyetleri (Nevşehir Örneği)”, Türkmen Bilgesi Fikret Türkmen Armağanı, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, s. 245-254.
 • Adem Öger (2005). “Alpamış ve Alıp Manaş Destanlarında Kadın Tipleri ve Aile” Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağanı, İzmir: Kanyılmaz Matbaası, s.487-503.
 • Adem Öger (2012). “Uygur Türkleri Arasında Satuk Buğra Han” Prof. Dr. Fikret Türkmen Kitabı, İzmir, s. 589-611.