Skip to main content

Karamanlı Ortodoksların İzinde (Agios Konstantinos Köyü)

119 Haziran 2013 tarihinde gittiğimiz bu köyde, mübadeleyle Kayseri’nin Taşlık Köyü’nden gelen Karamanlı Ortodoksların torunları yaşamaktadır. Bizi köyde 74 yaşında olan Kiryakos Apostolidis ve eşi Hrisula Hanım misafir etti. Köye 40-45 hane gelmişler. Köyün yarısı yerli yarısı muhacirlerden oluşuyor ve köyü ortadan bölen yolun sağında muhacirler, solunda yerliler oturuyor. Kiryakos Amca mübadeleyi hakkında şunları anlattı:

İlk olarak Preaya gelmişler, sonra Larissa’ya daha sonra da Agios Konstatinos’a gönderilmişler. Gelenlerin hepsi Türkçe konuşuyormuş. Anadolu’dan gelenlerin ölene kadar “bizim köy” ibaresi dillerinden düşmemiş. Köyden biri Anadolu’daki Taşlık köyündeki evlerinin eşiğindeki gömülü altını almak için birkaç yıl önce köye gitmiş ve nitekim bulmuş. Bir kısmını şu anda o evde oturan aileye vermek istemiş, lakin bu senin dedelerinin diyerek evde oturan kişi almamış.