Skip to main content

Karamanlı Ortodoksların İzinde (Vounaina Köyü)

1Vunena Köyü’ne Niğde’nin Sulucaova Köyü’nden mübadiller yerleşmiştir. Köyün eski adı Tavşanlar imiş. Sulucaovalılar, Anadolu’dan 70-75 hane ortalama 700 kişi gelmişler. 10 sene içinde gelenlerin yarısı iklim değişikliği ve sıtma sebebiyle ölmüş. Köye ilk gelenler kuyu açmışlar ve su çıkarmışlar, bu nedenle köye Sulucaova demişler. Mübadele ile köye yerleşenlerin tamamı Türkçe konuşuyorlarmış.