Skip to main content

Opal Köyü/Kaşgar

5Kaşgarlı Mahmud’un kültür tarihimizdeki müstesna yeri bellidir. Ancak bu büyük âlimin hayatıyla ilgili bilinenler çok azdır. Biz sadece onun 11. yüzyılda yaşadığını, Kaşgarlı olduğunu, çeşitli Türk ülkelerini dolaştığını, sonra Bağdat’a gittiğini, Divanü Lügati’t-Türk adlı eserini Bağdat’ta yazıp tamamladığını biliyoruz. Onun nasıl bir yaşan sürdüğünü, nasıl bir eğitim gördüğünü, evlenip evlenmediğini, nerede ve nasıl vefat ettiğini bilmiyoruz. Onun hakkındaki efsane ve rivayetler bize bu konularda tarihî bilgiler veremese de en azından geniş tasavvur imkânı sağlamaktadır. Bu büyük alimin mezarı, Kaşgar’ın Opal Köyü’nde bulunmaktadır.

Devamını Oku