Skip to main content

Satuk Buğra Han Mezarı/Kaşgar

10Satuk Buğra Han, Türk kültür tarihinde siyasî, dinî ve efsanevî kişiliğiyle büyük önem arz eden tarihî şahsiyetlerden biridir. Onun Müslüman ilk Türk devleti olan Karahanlıların kurucusu olması siyasî kişiliğinin, İslamı kabul eden ilk Türk hakanı olması da din kişiliğinin öne çıkmasını sağlamıştır. Günümüzde Atuş şehrinde bulunan mezarı, önemli ziyaret yerlerinden biridir.

Devamını Oku