Skip to main content

Editörlük/Hakemlik/Yayın Kurulu Üyeliği

  • Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi (Editör)
  • Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
  • Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
  • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Dumlupunar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Milli Folklor
  • 1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu
  • Avanos Sempozyumu