Skip to main content

Bildiriler

 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
 • Adem Öger (2017). “Uygurlarda Toprağı İşleme ve Risale-i Dehkançılık”, Halk Kültüründe Toprak Uluslararası Sempozyumu, 13-15 Ekim 2017, Sivas.
 • Adem Öger (2017). “Uygur Türklerinde Fütüvvet Kültürü, Fütüvvetnameler ve Ahilik Teşkilatına Etkileri”, 3. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, 5-7 Ekim 2017, Kırşehir.
 • Adem Öger (2017). “Çin’de Emir Göroğlu Destanı Üzerine Yapılan Çalışmalar”, Bolu’dan Türk Dünyasına Köroğlu Çalışmalarının Dünü, Bugünü, Yarını Uluslararası Çalıştayı, 15-16 Eylül 2017, Bolu.
 • Adem Öger (2017). “Çağatayca Yazılmış Bir Tarikatname Üzerine” IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, C.4, Niğde, 26-28 Nisan 2017, s. 9-22.
 • Adem Öger (2017). “Nuşirvan Yaoşef ve Türkistan Yazıları Üzerine”, Traditional Culture of the Turkic Peoples in the Changing World, Materials of the International Scientific Conference, 12-15 April 2017, Kazan, p. 351-353.
 • Adem Öger, Recep Tek (2016). “Kültürel Kimliğin Korunmasında Folklor Ürünlerinin İşlevi: Yunanistan’da Yaşayan Karamanlı Ortodoks Türkler Örneği”, 10. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi, 3-4 Aralık 2016, Samsun.
 • Adem Öger (2016). “Performans-Mekân İlişkisi Bağlamında Uygur On İki Makamının İcrası”, Uluslararası Müzik Sempozyumu, 12-14 Ekim 2016, Bursa.
 • Adem Öger (2016). “Karamanlıca Yayınlanmış Köroğlu Hikayesi Üzerine”, VI. Uluslararası Köroğlu Sempozyumu, 10-12 Ekim 2016, Bolu.
 • Adem Öger (2016). “Uygur Türklerinde Yağmur Yağdırma Törenleri ve Yada Taşı”, IV. Uluslararası Kazan Halk Kültürü Sempozyumu, 29 Eylül-1 Ekim 2016, Kazan, Ankara.
 • Adem Öger (2016). “Uygurlarda Muskacılık ve Muska Çeşitleri”, III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2016, Bakü.
 • Adem Öger (2015). “Abdurehim Ötkür’ün Ölümü Üzerine Yazılan Şiirler”, Uluslararası Uygur Araştırmaları Konferansı, 18 Aralık 2015, Ankara.
 • Adem Öger (2015). “Works Carried Out on Uyghur Folk Epics in Turkey” The First İnternational Symposium on Uyghur Folk Dastan in China, 18-20 Ekim 2015, Beijing-China.
 • Adem Öger (2014). “Uygur ‘Kök Meşrebi’ Üzerine Bir Değerlendirme” Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu, Nevşehir.
 • Adem Öger (2011). “Kapadokya’dan Yunanistan’a Göç Eden Ortodoks Mübadillerin Sözlü Kültür Ürünleri Üzerine Bir Değerlendirme”, 5. Uluslararası Güney-Doğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu, Prizren-Kosova.
 • Adem Öger (2005). “Kıbrıs Türk Manileri“, XI. Uluslarası Edebiyat Şöleni Bildirileri. Lefkoşa: Yakın Doğu Üniversitesi Basımevi, s. 7–12.
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
 • Adem Öger (2016). “Uygurların Siyasi ve Kültür Tarihinde Hocalar Dönemi ve Afak Hoca Tezkiresi”, Uygur Tarihi Araştırmaları Konferansı, 8-9 Ekim 2016, İstanbul.
 • Adem Öger (2016). “Uygurlarda Hikmet Söyleme Geleneği ve Çağatayca Yazılmış Bir Divan-ı Hikmet Nüshası” Uygur Mütefekkirleri Anma Konferansı, 15 Mayıs 2016, İstanbul.