Skip to main content

Aziz Dostum Dimitri ile…

IMG_1459Başköy’den Yunanistan’a giden bir mübadilin torunu olan Dimitri Katsikas Kapadokias 1982 yılından beri mübadele üzerine araştırma yapmaktadır. Bilakis Yunanistan’a giden mübadillerden derlediği sayısız sözlü kültür ürünlerinden bir kısmını Yunanca olarak yayınlamıştır. Onunla birlikte eskiden “Nevşehir Rum Mahallesi” olarak bilinen mekanı ve buradaki yapıları bir bir dolaştık. Ondan burada Karamanlı Ortodoksların yaşadığı yerler ve eserleri hakkında önemli bilgiler edindim.