Skip to main content

Ashab-ı Kehf/Turfan

2Dünyanın değişik ülkelerinde, “Yedi Uyurlar” veya “Ashabu’l-Kehf” olarak bilinen mağaralar ya da mezarlar bulunmaktadır. Türkiye’de İzmir, Tarsus ve Kahramanmaraş’ta olmak üzere üç yerde bulunan bu ziyaret yerlerinden biri de Turfan’ın Tuyuk köyündedir.

“Yedi Evliya Önkürü” ve “Tuyuk Ğocam Mazarı” şeklinde adlandırılan bu mekan, önemli ziyaret yerlerinden biridir. Ayrıca Kapadokya’ya benzeyen bu köyde, Buda dönemine ait mağaralar ve kaya oyma mekanlar da bulunmaktadır.